Österhaninge Konstförening

                    

 

 

 

OM KONSTFÖRENINGEN:

 

Välkommen till Österhaninge Konstförening!

 

Österhaninge Konstförening är en allmän konstförening öppen för alla som är intresserade av konst och kultur. Vi sprider kunskap, köper konst och arbetar för att främja kulturen i Haninge.

 

Som medlem har du många stimulerande och spännande upplevelser framför dig. Varje år erbjuder vi dig möjlighet att vara med på ett antal intressanta aktiviteter. Konstnärsbesöken brukar vara mycket uppskattade. Likaså medlemsutställningen, som äger rum varje år. Är du själv en aktivt utövande konstnär; är du välkommen att delta i den. Vi är också medarrangör av Haningesalongen, som föreningen startade för många år sedan. Här på hemsidan kan du läsa mer om våra aktuella programpunkter.

Österhaninge Konstförening är en av Sveriges  äldsta allmänna konstföreningar, och det är vi  stolta över. 1953 startades föreningen av en entuiastisk skara konstintresserade  Haningebor, som ville "stimulera" konstintresset i bygden genom att anordna utställningar, utlotta inköpta konstverk samt på skilda sätt främja studien av konst och verka för tillvaratagande av bygdens kulturella traditioner. Det är ingen större skillnad på målsättningen nu,  jämfört med den som gällde då. Att köpa in konst för utlottning bland medlemmarna, var viktigt för 64 år sedan, och är det än idag. Utlottningen äger rum varje år vid föreningens årsmöte i mars. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon i styrelsen på;

emailadressen:  osterhaninge.konstforening@yahoo.se

 

Kontakta oss:

 

Styrelsen 2017:

Margaretha Westman,

ordförande

Annika Ekelund, sekreterare

Rolf S Andersson, kassör

Robert Pisanikovski

webbansvarig

Monica Larsson,

klubbmästare

Madelene Peterson,

ledamot

Anders Stjernfeldt, ledamot

 

E-post:

osterhaninge.konstforening@yahoo.se