Kontakt/styrelse

Styrelse

ordförande  Margaretha Westman

sekreterare  Annika Ekelund

kassör Rolf S Andersson

klubbmästare  Monica Larsson

ledamot  Madelene Peterson

ledamot  Anders Stjernfeldt

 

E-post osterhaninge.konstforening@yahoo.se

Postgiro 252956-8.

Webbansvarig Inger Klasson, webmaster@osterhaningekonstforening.se

 

Valberedningen

Christina Wolmar
Sammankallande

Telefon: 08-776 01 56

Mobil: 070-546 01 56

E-post: christina.wolmar@comhem.se

 

Eva Maria Karlsson

Telefon: 08-500 263 48

Mobil: 076-820 13 73

E-post: sweetorange49@gmail.com

 

Margaretha Engberg

E-post: tillmargaretha@gmail.com

Valberedningen söker dig

Vi medlemmar behöver ta ansvar tillsammans för att sköta om föreningen.

Vår förening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna växa och blomstra! Det mest tydliga sättet är att medlemmarna turas om att sitta i styrelsen.

Är du medlem och intresserad av att komma med i vår förenings styrelse?

Vill du tipsa om annan person?

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i valberedningen!

 

Vår ordförande hänger konst.